Skip to Navigation

Statistika > Prosječna neto plaća

Opis:

Prosječna neto plaća je prosječan iznos koji zaposlenici primaju kao plaću za izvršene poslove po osnovu radnog odnosa. 

[Prikazati definiciju]

Definicija Federalnog zavoda za statistiku, Federacija BiH: : „Prosječna mjesečna neto plaća je prosječan iznos koji zaposlenici primaju kao plaću za izvršene poslove po osnovi radnog odnosa i naknade za: godišnji odmor, državne praznike, plaćeni dopust, čekanje i zastoj bez krivnje zaposlenog, bolovanje na teret poslodavca i sl. Ne obuhvaća primanja koja terete materijalne troškove, naknade za bolovanje koje ne snosi poslodavac i primanja po osnovu ugovora o djelu.“ (Statistički godišnjak/ljetopis 2010., str. 86)

Definicija Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske: : “Plаte zаposlenih obuhvаtаju isplаte zа rаd u punom, krаćem od punog i dužem od punog rаdnog vremenа, isplаte iz sredstаvа preduzećа (orgаnizаcije – zаjednice) zа godišnji odmor, držаvne prаznike, plаćeno odsustvo do šest dаnа, zа stručno obrаzovаnje, zа bolovаnje koje ide nа teret poslodаvcа i sl., isplаte zа rаnije mjesece izvršene u toku izvještаjnog mjesecа, isplаte po periodičnom i godišnjem obrаčunu, bez obzirа nа koji se period odnose. Ne obuhvаtаju se isplаte zаposlenimа koje terete mаterijаlne troškove. Prosječne neto plаte predstаvljаju količnik ukupno isplаćenih neto plаtа i brojа zаposlenih nа koje se te isplаte odnose. Zbog nedovoljno pouzdаnog okvirа, koji je zаsnovаn nа аdmini-strаtivnom izvoru, mjesečnim uzorkom nisu obuhvаćeni preduzetnici.” (Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., str. 81)

Definicija Agencije za statistiku BiH: “Prosječne mjesečne neto i bruto zarade (plate) po zaposlenom dobivene su na osnovu mjesečnog statističkog istraživanja o zaposlenim i zaradama – platama zaposlenih (RAD-1). Nisu obuhvaćeni dijelovi poslovnih subjekata koji djelatnost obavljaju na teritoriji jednog od entiteta, a sjedište osnovnog poslovnog subjekta je na teritoriji Brčko Distrikta BiH.” (Statistički bilten Brčko Distrikta 02/11, str. 50).

[Sakriti definiciju]

 

općina/opština200520062007200820092010201120122013
Banja Luka547.00600.00680.00892.00925.00908.00935.00954.00939.00
Banovići528.00582.00643.00699.00744.00786.01792.04813.00828.00
Berkovići418.00458.00512.00779.00864.00825.00771.00761.00738.00
Bihać560.00606.00665.00764.00847.00957.48882.68886.00879.00
Bijeljina503.00554.00628.00755.00771.00775.00776.00796.00789.00
Bileća396.00432.00455.00765.00766.00704.00776.00767.00744.00
Bosanska Krupa487.00532.00599.00688.00708.00724.52734.57751.00756.00
Bosanski Petrovac445.00475.00535.00596.00606.00624.56650.13709.00699.00
Bosansko Grahovo705.00739.00681.00804.00903.00933.81991.32969.00977.00
Bratunac402.00447.00498.00671.00736.00723.00718.00703.00709.00
Brčko Distrikt675.00673.00684.00729.00768.00796.98807.63818.93817.48
Breza341.00417.00551.00659.00686.00721.14815.68846.00862.00
Brod403.00430.00480.00687.00797.00774.00799.00828.00834.00
Bugojno441.00471.00493.00592.00680.00694.01689.53717.00706.00
Busovača453.00487.00543.00637.00695.00703.56688.14724.00724.00
Bužim460.00501.00544.00617.00689.00680.81687.23704.00727.00
Čajniče376.00465.00539.00819.00816.00738.00797.00813.00792.00
Čapljina593.00617.00658.00764.00835.00829.33848.94841.00827.00
Cazin489.00531.00572.00634.00668.00664.14683.50676.00682.00
Čelić424.00474.00538.00613.00641.00646.47660.90668.00657.00
Čelinac350.00406.00464.00612.00597.00641.00683.00639.00597.00
Centar741.00847.00930.001,069.001,109.001,135.811,167.011,195.001,224.00
Čitluk517.00541.00570.00629.00680.00668.66665.62670.00671.00
Derventa396.00445.00493.00541.00569.00590.00601.00605.00604.00
Doboj467.00518.00582.00730.00772.00779.00807.00822.00815.00
Doboj Istok388.00442.00492.00557.00556.00556.11536.51528.00528.00
Doboj Jug452.00475.00507.00567.00607.00611.56587.80542.00528.00
Dobretići601.00645.00724.00815.66822.71779.00887.00
Domaljevac434.00489.00524.00540.00568.00558.69546.92546.00542.00
Donji Vakuf406.00470.00498.00575.00615.00632.77654.78674.00698.00
Donji Žabar314.00389.00398.00549.00452.00557.00571.00568.00608.00
Drvar436.00448.00500.00548.00596.00606.49622.28658.00744.00
Foča411.00460.00526.00819.00833.00855.00882.00907.00883.00
Foča - Ustikolina415.00434.00498.00498.00640.00665.13719.28758.00763.00
Fojnica482.00505.00577.00653.00694.00703.69728.76765.00755.00
Gacko585.00662.00702.00857.00977.00957.001,024.001,014.001,013.00
Glamoč544.00588.00595.00664.00731.00740.10783.60776.00855.00
Goražde489.00530.00603.00603.00716.00730.16729.59732.00736.00
Gornji Vakuf-Uskoplje433.00483.00539.00609.00697.00771.21767.14747.00743.00
Gračanica452.00415.00455.00520.00525.00533.31526.05524.00520.00
Gradačac496.00496.00548.00589.00581.00591.46594.46577.00577.00
Gradiška455.00510.00578.00737.00736.00728.00743.00770.00754.00
Grude585.00565.00596.00643.00714.00879.10885.54883.00859.00
Hadžići567.00600.00642.00723.00772.00781.79805.39837.00836.00
Han Pijesak478.00554.00590.00730.00740.00694.00715.00696.00732.00
Ilidža568.00618.00672.00745.00790.00758.28770.32776.00772.00
Ilijaš457.00513.00583.00625.00626.00657.15669.68690.00689.00
Istočna Ilidža463.00490.00557.00979.00868.00799.00854.00882.00844.00
Istočni Drvar458.00585.00666.00945.00952.00953.001,022.001,030.00906.00
Istočni Mostar1,134.001,107.00863.00857.00
Istočni Stari Grad428.00407.00476.00638.00694.00658.00602.00603.00603.00
Istočno Novo Sarajevo394.00456.00478.00719.00822.00682.00736.00776.00823.00
Jablanica545.00603.00682.00823.00867.00889.461,016.081,021.00936.00
Jajce513.00540.00585.00692.00742.00791.40851.30874.00884.00
Jezero392.00520.00524.00775.00776.00714.00637.00629.00594.00
Kakanj532.00577.00673.00794.00845.00865.23918.17975.00982.00
Kalesija464.00531.00576.00630.00640.00638.69631.43634.00632.00
Kalinovik465.00515.00546.00739.00788.00751.00787.00776.00723.00
Kiseljak493.00516.00549.00607.00672.00664.04667.66685.00641.00
Kladanj464.00554.00621.00670.00636.00650.65648.14645.00650.00
Ključ427.00452.00519.00615.00642.00689.20708.81711.00712.00
Kneževo414.00454.00491.00737.00794.00755.00798.00768.00682.00
Konjic411.00437.00535.00633.00698.00702.19719.05696.00690.00
Kostajnica308.00348.00375.00557.00571.00547.00567.00568.00550.00
Kotor Varoš396.00477.00534.00539.00585.00609.00611.00611.00609.00
Kozarska Dubica370.00399.00474.00709.00738.00741.00762.00779.00792.00
Kreševo438.00460.00496.00545.00554.00578.55585.12625.00627.00
Krupa na Uni360.00393.00395.00702.00689.00771.00726.00673.00637.00
Kupres (FBiH)538.00557.00593.00673.00770.00815.32851.44840.00860.00
Kupres (RS)541.00534.00514.00880.00637.00572.00552.00549.00598.00
Laktaši479.00513.00632.00645.00677.00712.00719.00709.00698.00
Livno539.00573.00626.00718.00813.00847.31863.72873.00880.00
Ljubinje375.00384.00437.00595.00758.00729.00747.00755.00751.00
Ljubuški566.00601.00625.00672.00785.00839.86885.37897.00903.00
Lopare361.00418.00456.00674.00657.00644.00660.00690.00699.00
Lukavac491.00533.00599.00692.00728.00744.46765.12770.00763.00
Maglaj401.00455.00525.00558.00576.00619.22695.51698.00673.00
Milići589.00566.00605.00754.00655.00770.00799.00756.00732.00
Modriča469.00498.00525.00670.00698.00685.00724.00752.00741.00
Mostar707.00730.00792.00893.00963.00968.14977.61960.00956.00
Mrkonjić Grad429.00501.00542.00690.00706.00694.00715.00704.00709.00
Neum446.00478.00515.00603.00678.00739.85744.01760.00773.00
Nevesinje356.00403.00473.00706.00746.00754.00790.00786.00754.00
Novi Grad406.00471.00507.00710.00662.00691.00730.00723.00711.00
Novi Grad Sarajevo622.00661.00721.00819.00834.00856.33875.08889.00909.00
Novi Travnik451.00509.00568.00635.00677.00741.28776.96813.00754.00
Novo Goražde/Ustiprača399.00490.00579.00779.00859.00790.00776.00760.00738.00
Novo Sarajevo790.00851.00920.001,009.001,028.001,025.311,053.371,038.001,077.00
Odžak440.00476.00502.00556.00595.00580.66580.32570.00569.00
Olovo399.00437.00477.00542.00566.00583.33582.69606.00588.00
Orašje586.00606.00632.00732.00776.00777.51790.39778.00788.00
Osmaci385.00421.00432.00758.00802.00772.00702.00715.00678.00
Oštra Luka232.00278.00380.00797.00749.00758.00817.00805.00765.00
Pale433.00471.00543.00787.00813.00815.00838.00837.00811.00
Pale - Prača388.00411.00574.00574.00740.00753.55746.71753.00729.00
Pelagićevo413.00448.00547.00753.00816.00786.00810.00810.00777.00
Petrovac456.00484.00530.00510.00602.00549.00611.00539.00561.00
Petrovo424.00432.00472.00593.00652.00668.00703.00718.00617.00
Posušje443.00497.00530.00578.00666.00755.49784.98760.00745.00
Prijedor391.00487.00542.00719.00744.00732.00773.00791.00781.00
Prnjavor404.00446.00489.00618.00664.00658.00664.00670.00656.00
Prozor-Rama581.00615.00663.00746.00838.00884.07904.16906.00943.00
Ravno674.00760.00807.00903.001,015.001,069.571,074.461,021.001,080.00
Ribnik364.00409.00474.00658.00694.00653.00660.00649.00646.00
Rogatica333.00385.00445.00711.00699.00683.00715.00694.00675.00
Rudo356.00404.00471.00749.00779.00804.00826.00831.00850.00
Šamac401.00470.00526.00637.00636.00700.00773.00799.00725.00
Sanski Most447.00482.00534.00609.00674.00688.58694.47709.00716.00
Sapna463.00557.00590.00663.00673.00679.63669.36772.00757.00
Šekovići355.00387.00456.00705.00724.00736.00660.00649.00642.00
Šipovo363.00448.00496.00678.00684.00704.00695.00672.00667.00
Široki Brijeg427.00501.00528.00573.00658.00681.16737.33738.00727.00
Sokolac508.00565.00613.00804.00778.00753.00801.00794.00772.00
Srbac449.00513.00572.00698.00731.00723.00719.00745.00737.00
Srebrenica423.00466.00529.00671.00675.00734.00757.00767.00781.00
Srebrenik491.00543.00589.00643.00654.00645.96635.75627.00631.00
Stari Grad Sarajevo699.00765.00825.00891.00932.00932.22942.58961.00976.00
Stolac549.00599.00645.00737.00831.00814.85807.70796.00788.00
Teočak481.00559.00630.00743.00781.00842.76721.89720.00766.00
Tešanj413.00448.00501.00559.00567.00576.79583.32577.00574.00
Teslić367.00413.00462.00551.00571.00577.00605.00596.00600.00
Tomislavgrad514.00562.00593.00653.00712.00720.92738.96757.00767.00
Travnik466.00496.00530.00610.00643.00654.19648.12694.00693.00
Trebinje405.00457.00523.00705.00743.00798.00845.00837.00848.00
Trnovo (FBiH)614.00692.00706.00800.00777.00780.06797.24797.00802.00
Trnovo (RS)455.00535.00567.00787.00796.00772.00774.00777.00803.00
Tuzla572.00643.00716.00828.00844.00751.04841.80839.00852.00
Ugljevik611.00700.00734.00924.001,045.001,030.001,089.001,081.001,089.00
Usora359.00379.00423.00481.00558.00584.37622.70656.00726.00
Vareš460.00459.00518.00585.00605.00641.15658.83668.00680.00
Velika Kladuša490.00522.00570.00634.00660.00689.32692.37679.00675.00
Višegrad444.00485.00553.00757.00801.00838.00852.00855.00831.00
Visoko425.00447.00481.00532.00538.00548.77557.87541.00534.00
Vitez415.00440.00493.00557.00569.00556.34558.91596.00590.00
Vlasenica403.00446.00493.00754.00794.00784.00802.00771.00754.00
Vogošća538.00567.00640.00728.00756.00736.18729.30749.00759.00
Vukosavlje437.00383.00392.00712.00644.00587.00518.00525.00629.00
Zavidovići373.00398.00435.00476.00528.00531.93556.43652.00643.00
Zenica482.00516.00586.00685.00737.00733.51780.35795.00828.00
Žepče370.00409.00456.00507.00545.00554.60553.02566.00574.00
Živinice474.00519.00564.00633.00667.00683.82696.44719.00713.00
Zvornik460.00524.00569.00706.00711.00726.00763.00755.00762.00

 

Izvori

Prosječna neto plaća 2005

 1. Federalni Zavod za Statistiku, 2005, Statistički godišnjak/ljetopis 2006., Federalni Zavod za Statistiku, pg.446-447, http://www.fzs.ba/Podaci/godisnjak2006.pdf, website accessed on: 2011-03-06
  NAPOMENA :Podaci za Doboj Jug se nalaze u izvorima pod Doboj Tuzlanski Kanton; podaci za Doboj Istok se nalaze u izvorima pod Doboj Zenićko-Dobojski Kanton. Podaci za Dobretiće nisu dostupni.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2005, Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.394-398, http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip, website accessed on: 2011-03-07
  NAPOMENA :Za Istočni Mostar podaci nisu dostupni.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko, 2005, Statistički Bilten Brčko Distrikta br. 1, god. 8, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko, pg.14, http://www.bhas.ba/publikacijebd/2008-statisticki-bilten-1.pdf, website accessed on: 2011-03-01
  NAPOMENA :Za više informacija pogledajte 2. stranicu.

Prosječna neto plaća 2006

 1. Federalni Zavod za Statistiku, 2006, Statistički godišnjak/ljetopis 2007., Federalni Zavod za Statistiku, pg.393-394, http://www.fzs.ba/Sve%20G-2007.pdf, website accessed on: 2011-03-06
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja navedena su na stranici 203. Za Dobretiće podaci nisu dostupni.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2006, Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.394-398, http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip, website accessed on: 2011-03-07
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na stranici 81. Za Istočni Mostar podaci nisu dostupni.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , 2006, Statistički bilten Brčko Distrikta br. 4, god. 9, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , pg.10, http://www.bhas.ba/publikacijebd/2009-statisticki-bilten-4.pdf, website accessed on: 2011-03-01
  NAPOMENA :Više informacija na 2. stranici.

Prosječna neto plaća 2007

 1. Federalni Zavod za Statistiku, 2007, Statistički godišnjak/ljetopis 2008, Federalni Zavod za Statistiku, pg.418-419, http://www.fzs.ba/god2008/GODISNJAK%202008.pdf, website accessed on: 2011-03-06
  NAPOMENA :Za više informacija pogledajte stranice 223-224.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2007, Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.394-398, http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip, website accessed on: 2011-03-07
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na stranici 81. Za Istočni Mostar podaci nisu dostupni.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , 2007, Statistički bilten Brčko Distrikta br. 4, god. 9, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , pg.10, http://www.bhas.ba/publikacijebd/2009-statisticki-bilten-4.pdf, website accessed on: 2011-03-01
  NAPOMENA :Više informacija na 2. stranici.

Prosječna neto plaća 2008

 1. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Unsko-sanski kanton u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.24, http://www.fzs.ba/Podaci/01.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 2. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Kanton Posavski u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.22, http://www.fzs.ba/Podaci/02.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 3. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Tuzlanski kanton u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.25, http://www.fzs.ba/Podaci/03.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 4. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Zeničko-dobojski kanton u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.23, http://www.fzs.ba/Podaci/04.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 5. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Bosansko-podrinjski kanton u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.23, http://www.fzs.ba/Podaci/05.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 6. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Srednjobosanski kanton u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.24, http://www.fzs.ba/Podaci/06.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 7. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Hercegovačko-neretvanski kanton u brojakama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.24, http://www.fzs.ba/Podaci/07.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 8. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Zapadno-hercegovački kanton u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.22, http://www.fzs.ba/kantoniubrojkama.htm, website accessed on: 2011-03-08
 9. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Kanton Sarajevo u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.25, http://www.fzs.ba/Podaci/09.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 10. Federalni Zavod za Statistiku, 2008, Kanton 10 u brojkama, Federalni Zavod za Statistiku, pg.24, http://www.fzs.ba/Podaci/10.pdf, website accessed on: 2011-03-08
 11. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2008, Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.394-398, http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip, website accessed on: 2011-03-07
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na stranici 81. Za Istočni Mostar podaci nisu dostupni.
 12. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , 2008, Statistički bilten Brčko Distrikta br. 4, god. 9, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , pg.10, http://www.bhas.ba/publikacijebd/2009-statisticki-bilten-4.pdf, website accessed on: 2011-03-01
  NAPOMENA :Za više informacija pogledajte 2. stranicu.

Prosječna neto plaća 2009

 1. Federalni zavod za statistiku, 2009, Statistički godišnjak/ljetopis 2010. , Federalni zavod za statistiku, pg.447-448, http://www.fzs.ba/Godisnjak2010.pdf, website accessed on: 2011-03-07
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja i dodatne informacije nalaze se na stranicama 86-88.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2009, Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.394-398, http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip, website accessed on: 2011-03-07
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja i dodatne informacije nalaze se na stranici 81. Za Istočni Mostar podaci nisu dostupni.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , 2009, Statistički bilten Brčko Distrikta br. 2, god. 10, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko , pg.19, http://www.bhas.ba/saopstenja/BRC_2011_001_OPS.pdf, website accessed on: 2011-03-31
  NAPOMENA :Za dodatne informacije pogledajte str. 50.

Prosječna neto plaća 2010

 1. Federalni zavod za statistiku, 2010, Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine 2011, Federalni zavod za statistiku, pg.438-439, http://www.fzs.ba/Godisnjak2011.pdf, website accessed on: 2012-04-19
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja navedena su na str. 88.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2010, Statistički godišnjak Republike Srpske 2011, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.393-394, http://www.rzs.rs.ba/PublikGodisnjak2011_CIR.htm, website accessed on: 2012-04-19
  NAPOMENA :Za metodološka objašnjenja pogledajte str. 91.
 3. Agencija za statistiku BiH, Podružnica/ekspozitura Brčko, 2010, Bilten statistički podaci Brčko distrikta BiH br. 2, god. 11, Agencija za statistiku BiH, Podružnica/ekspozitura Brčko, pg.7, http://www.bhas.ba/publikacijebd/2012/BRC_2012_001_OPS.pdf, website accessed on: 2012-04-19
  NAPOMENA :Za metodološka objašnjenja vidjeti str. 46.

Prosječna neto plaća 2011

 1. Federalni zavod za statistiku, 2011, Statistički godišnjak/ljetopis 2012, Federalni zavod za statistiku, pg.418-419, http://www.fzs.ba/Godisnjak2012.pdf, website accessed on: 2015-02-05
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 88.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2011, Statistički godišnjak Republike Srpske 2012, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.401-402, http://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2012/StatistickiGodisnjak_2012_WEB.pdf#page=1&zoom=auto,-107,822, website accessed on: 2015-02-05
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 92.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2011, Bilten statistički podaci Brčko Distrikta BiH br. 14, god. 13, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pg.5, http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/OPS_BD_2014_OO6_01_bos.pdf, website accessed on: 2015-02-02
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 36.

Prosječna neto plaća 2012

 1. Federalni zavod za statistiku, 2012, Statistički godišnjak/ljetopis 2013, Federalni zavod za statistiku, pg.467-468, http://www.fzs.ba/SG2013.pdf, website accessed on: 2015-02-05
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 89.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2012, Statistički godišnjak Republike Srpske 2013, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.404-405, http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2013/StatistickiGodisnjak_2013_WEB.zip, website accessed on: 2015-02-05
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 94.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2012, Bilten statistički podaci Brčko Distrikta BiH br. 14, god. 13, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pg.5, http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/OPS_BD_2014_OO6_01_bos.pdf, website accessed on: 2015-02-02
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 36.

Prosječna neto plaća 2013

 1. Federalni zavod za statistiku, 2013, Statistički godišnjak/ljetopis 2014, Federalni zavod za statistiku, pg.420-421, http://www.fzs.ba/SG2014.pdf, website accessed on: 2015-02-05
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 95.
 2. Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2013, Statistički godišnjak Republike Srpske 2014, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, pg.490-491, http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2014/StatistickiGodisnjak_2014_WEB.zip, website accessed on: 2015-02-05
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 102.
 3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2013, Bilten statistički podaci Brčko Distrikta BiH br. 14, god. 13, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pg.5, http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/OPS_BD_2014_OO6_01_bos.pdf, website accessed on: 2015-02-02
  NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na str. 36.