Skip to Navigation

Moje mjesto – Podaci o općinama u BiH na jednom mjestu, dzenana, 2011/10/25

Po prvi put u BiH na jednom mjestu možete pronaći relevantne podatke, informacije i dokumente o općinama u BiH. Statistički podaci, pregled važnijih općinskih dokumenata, opće geografske, privredne i društvene karakteristike lokalnih zajednica, samo su dio sadržaja dostupnih na web portalu Moje mjesto (www.mojemjesto.ba), koji je u oktobru 2011. godine zvanično pušten u rad. Pored mnoštva podataka, web portal Moje mjesto omogućava vršenje različitih analiza, bilo poređenjem više općina ili poređenjem više varijabli za jednu općinu, kako bi se ustanovili trendovi u određenim oblastima, te kako bi bili u stanju pozicionirati određenu općinu u odnosu na druge općine.

Za svaku od 142 jedinice lokalne samouprave u BiH (uključujući Brčko Distrikt) pripremljen je kratak profil sa osnovnim geografskim, privrednim i razvojnim karakteristikama, te osnovnim kontakt informacijama. Osim toga, na profilu se prikazuju i relevantni statistički podaci za datu općinu, te rang koji općina zauzima u odnosu na druge općine u BiH za prikazane varijable, zajedno sa detaljnom listom izvora podataka, kao i grafičkim prikazima zanimljivijih varijabli, te usporedbama općinskih podataka sa prosjecima za BiH.  Pored toga, profili općina sadrže i najvažnije zvanične općinske dokumente, poput budžeta, izvještaja o izvršenju budžeta, strateških dokumenata, statuta, pravilnika, ali i revizorskih izvještaja. Moje mjesto  nastoji prikupiti što više relevantnih dokumenata za najmanje tri prethodne godine.

Statistički podaci grupirani su u više kategorija, poput ekonomije, obrazovanja, demografskih podataka, zdravstva, politike i geografije. Za svaku od ovih tematskih kategorija prikupljeni su različiti statistički podaci, a za svaki specifičan tip podataka  navedena je definicija zajedno sa formulom za izračun varijabli koje su izvedene iz osnovnih podataka, te preciznim izvorima podataka za svaki specifičan skup podataka. Podaci su u najvećem broju slučajeva prikazani za pet godina unazad, a isključivo su korišteni zvanični podaci  statističkih zavoda ili drugih relevantnih izvora.

Web portal Moje mjesto rezultat je istoimenog projekta koji Analitika - Centar za društvena istraživanja provodi od septembra 2010. godine, a čiji je osnovni cilj pružanje podrške aktivnostima u oblasti reforme lokalne samouprave u BiH. 

Projekat Moje mjesto podržan je od strane Open Society Institute-a (Think Tank Fund-a i OSI Information programa iz Budimpešte) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju BiH (SDC).